Cichlid Room Companion

C.A.R.E.S.: Lista gatunków pielęgnic na liście priorytetów ochrony gatunków zagrożonych CARES.


Pielęgnice na Liście Priorytetów Ochrony gatunków Zagrożonych CARES

Male in the aquarium

CARES

A male of Neochromis sp. 'madonna' in the aquarium. Zdjęcie wykonał Greg Steeves.

Neochromis sp. 'madonna'

C.A.R.E.S. status: NT - Bliski zagrożenia.

Authority: Paul V Loiselle.

Ostatnia aktualizacja: 01-Mar-09