Cichlid Room Companion

C.A.R.E.S.: Lista gatunków pielęgnic na liście priorytetów ochrony gatunków zagrożonych CARES.


Pielęgnice na Liście Priorytetów Ochrony gatunków Zagrożonych CARES

Male in the aquarium

CARES

A male of Enigmatochromis lucanusi in the aquarium of Anton Lamboj [Austria]. Zdjęcie wykonał Anton Lamboj.

Enigmatochromis lucanusi Lamboj, 2009

C.A.R.E.S. status: VU - Narażony.

Authority: Ken Boorman.

Ostatnia aktualizacja: 01-Sep-09