image

Geographical distribution of Central American freshwater fishes

Miller, Robert Rush

Copeia, v. 1966 (n. 4); pp. 773-802 1966


Klasyfikacja: Dystrybucja i konserwacja, Ameryka Środkowa i Ameryka Północna.

Język: English

Odpowiedniki aktualnych nazw

Miller, Robert Rush. 1966. "Geographical distribution of Central American freshwater fishes". Copeia. v. 1966 (n. 4); pp. 773-802 (crc01105)