image

The Honduran Red Point: A beautiful blue convict-type species from Honduras

Wessel, Rusty

Tropical Fish Hobbyist Magazine, v. 54 (11) pp. 104-106 (lip-2006)


Klasyfikacja: Przegląd gatunków, Ameryka Środkowa i Ameryka Północna.

Język: English

Odpowiedniki aktualnych nazw

Wessel, Rusty. 2006. "The Honduran Red Point: A beautiful blue convict-type species from Honduras". Tropical Fish Hobbyist Magazine. v. 54 (11) pp. 104-106 (crc01301)