image

Discovery, Pursuit and Capture of Theraps wesseli

Wessel, Rusty

The Cichlid Room Companion, 09-kwi-1998


Klasyfikacja: Dystrybucja i konserwacja, Ameryka Środkowa i Ameryka Północna.

Język: English

Dokument z zawartością źródła

Discovery, Pursuit and Capture of Theraps wesseli

Odpowiedniki aktualnych nazw

Wessel, Rusty. 1998. "Discovery, Pursuit and Capture of Theraps wesseli". The Cichlid Room Companion (crc02022)