image

Theraps wesseli, a new species of cichlid fish from the Caribbean slope of northern Honduras

Miller, Robert Rush

Tropical Fish Hobbyist Magazine, (44); 10 (#484); pp. 179-183 1996


Klasyfikacja: Taksonomia i filogeneza, Ameryka Środkowa i Ameryka Północna.

Język: English

Odpowiedniki aktualnych nazw

Miller, Robert Rush. 1996. "Theraps wesseli, a new species of cichlid fish from the Caribbean slope of northern Honduras". Tropical Fish Hobbyist Magazine. (44); 10 (#484); pp. 179-183 (crc00058)