image

Beautiful males and devious females — Ophthalmotilapia ventralis from Lake Tanganyika

Konings, Ad

Cichlid News Magazine, v. 23(n. 2), pp. 27-33 01-kwi-2014


Klasyfikacja: Przegląd gatunków, Jezioro Tanganyika.

Język: English

Publikacja w której pojawia się źródło

Cichlid News Magazine vol. 23 (n. 2)

Konings, Ad. 2014. "Beautiful males and devious females — Ophthalmotilapia ventralis from Lake Tanganyika". Cichlid News Magazine. v. 23(n. 2), pp. 27-33 (crc06061)