image

Some like it hot - cichlid fishes from extreme environments

Lamboj, Anton

Tanganika Magazyn, v. 17, pp. 88-96 2015


Klasyfikacja: Ekologia i środowisko, Afryka.

Język: English

Publikacja w której pojawia się źródło

Tanganika Magazyn vol. 17

Odpowiedniki aktualnych nazw

Lamboj, Anton. 2015. "Some like it hot - cichlid fishes from extreme environments". Tanganika Magazyn. v. 17, pp. 88-96 (crc07042)