Ny lagstiftning om invasiva arter

Von Fohrman, Kjell

Ciklidbladet, v. 49(n. 1), pp. 12-14 (2016)


" Nya lagar påverkar vilka arter vi som akvarister kan ha i framtiden "

Sprache: Swedish

Veröffentlichung, wo der Verweis erscheint

Ciklidbladet vol. 49 (n. 1)

Fohrman, Kjell. 2016. "Ny lagstiftning om invasiva arter". Ciklidbladet. v. 49(n. 1), pp. 12-14 (crc07240) (Kurzfassung)