A treasure from Lake Nyasa

Lepel, Thomas

The Cichlids Yearbooks, v. 4; pp. 34-35 1994


Klasyfikacja: Jezioro Malawi.

Język: English

Publikacja w której pojawia się źródło

The Cichlids Yearbooks vol. 4

Odpowiedniki aktualnych nazw

Lepel, Thomas. 1994. "A treasure from Lake Nyasa". The Cichlids Yearbooks. v. 4; pp. 34-35 (crc00879)