Munnen full! Apistogramma sp. "D10" en ny munruvare från Colombia

By Kipper, Roland & F. Hättich

Ciklidbladet, v. 52(n. 2), pp. 24-31 (Apr-2019)


Classification: Captive maintenance, South America.

Language: Swedish

Kipper, Roland & F. Hättich. 2019. "Munnen full! Apistogramma sp. "D10" en ny munruvare från Colombia". Ciklidbladet. v. 52(n. 2), pp. 24-31 (crc09472)