En skönhet från Colombia Apistogramma sp. "Kiemenfleck"

By Hättich, Frank

Ciklidbladet, v. 53(n. 2), pp. 16-22 Apr-2020


Classification: Captive maintenance, South America.

Language: Swedish

Hättich, Frank. 2020. "En skönhet från Colombia Apistogramma sp. "Kiemenfleck"". Ciklidbladet. v. 53(n. 2), pp. 16-22 (crc09926)